CUỘC THI ẢNH: KHÁCH HÀNG NÓI VỀ A. O. SMITH CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG

Với mục đích tri ân khách hàng đã luôn tin tưởng sử dụng các sản phẩm A. O. Smith, cùng mong muốn lắng nghe những cảm nhận thực tế từ khách hàng, A. O. Smith chính thức khởi động cuộc thi ảnh “KHÁCH HÀNG NÓI VỀ A. O. SMITH”